İletişim
PENTADA

Archive by Category Finansal garanti

Featured Image
Finansal garanti / 11.01.2024 / by admin

Yeni garanti yönetim sistemi (GMS)

Devlet Gümrük Servisi’nin yeni teminat yönetim sistemini (GMS) devreye sokması nedeniyle, artık elektronik gümrük beyannamelerinin (bireyler hariç) otomatik modda bireysel teminatlarla düzenlenmesi mümkündür. O zamana kadar, bireysel mali teminatların yer aldığı EE beyannamenin sunulması gerekmektedir: bir gümrük...

Explore More
Featured Image
Finansal garanti / 19.12.2023 / by admin

“YENI” KURALLAR, ÖZELLIKLER, PROSEDÜRLER. TS BEYANNAMESI IÇIN GENEL TEMINATIN YÜRÜTÜLMESI

Malların gümrük idaresine ibraz edilmeden gümrükten geçirilmesine olanak tanıyan Ukrayna Gümrük Kanunu'nun 7 Kasım 2023 tarihinde sona ermesiyle birlikte, önemli sayıda şirketin alternatif bir seçenek bulduğunu ve aktif olarak basitleştirmeler elde etmeye başladığını fark etmemek zor. Bu basitleştirmeler, malların...

Explore More
Featured Image
Finansal garanti / 01.02.2023 / by admin

01 Şubat 2023 itibariyle Ukrayna gümrük mallarının sınıflandırmasına tabi tüm mallar için teminat gerekmektedir

Bakanlar Kurulunun 27.09.2022 tarihli 1091 No’lu kararınca onaylanan Gümrük makamlarına ödemelerin teminatı sunulmadan Ukrayna gümrük sınırlarının içine ithali ve/veya Ukrayna sınırlarının içinde transit taşımaları müsaade edilen bazı mallar Listesinin 5. ve 6. maddeleri geçerliliğini kaybetmiştir.

Explore More