İletişim
PENTADA

01 Şubat 2023 itibariyle Ukrayna gümrük mallarının sınıflandırmasına tabi tüm mallar için teminat gerekmektedir

Finansal garanti

01 Şubat 2023 itibariyle Ukrayna gümrük mallarının sınıflandırmasına tabi tüm mallar için teminat gerekmektedir.

Bakanlar Kurulunun 27.09.2022 tarihli 1091 No’lu kararınca onaylanan Gümrük makamlarına ödemelerin teminatı sunulmadan Ukrayna gümrük sınırlarının içine ithali ve/veya Ukrayna sınırlarının içinde transit taşımaları müsaade edilen bazı mallar Listesinin 5. ve 6. maddeleri geçerliliğini kaybetmiştir.
Gümrük komisyoncuları, ithalatçılar, ihracatçılar ve nakliyecilere dikkat!