Контакти
PENTADA

Застосування спеціального спрощення “Самостійне накладання пломб спеціального типу”

Митне оформлення
Застосування спеціального спрощення "Самостійне накладання пломб спеціального типу"

Сьогодні пропонуємо розглянути одні з найактуальніших питань, які постають перед суб’єктом ЗЕД при отриманні спеціального спрощення «Самостійне накладання пломб спеціального типу»

Отже, що таке “Самостійне накладання пломб спеціального типу”?

Це транзитне спрощення, яке дозволяє уповноваженим підприємствам самостійно пломбувати транспортні засоби з товарами, що переміщуються під режимом спільного транзиту, без пред’явлення їх митним органам.

Хто може застосовувати спрощення «Самостійне накладання пломб спеціального типу»?

 • підприємство, яке отримало авторизацію АЕО та має дозвіл на застосування спеціального спрощення «самостійне накладення пломб спеціального типу» згідно з Митним кодексом України;
 • підприємство, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу» згідно із Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».

Обов’язковими умовами для отримання даного спрощення є:

 1. дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;
 2. належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;
 3. забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства.

«На які товари накладаються пломби спеціального типу?»

Пломби спеціального типу накладаються на товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери, транспортні засоби комерційного призначення до моменту подання до митного органу митної декларації. Відомості про такі пломби вносяться до митної декларації.

«Які технічні характеристики та специфікації пломб?»

Пломби мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 17712:2015 «Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні» або ISO 17712:2013 «Freight containers. Mechanical seals» та за рівнем безпеки бути таких типів:

 • пломба з високою гарантією безпеки («high security seal»);
 • пломба з гарантією безпеки («security seal»);
 • індикативна пломба («indicative seal»).

*Підприємство самостійно обирає тип пломб з урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на пломбу протягом всього часу її застосування, а також вимог перевізників відповідних видів транспорту.

Пломбам спеціального типу притаманні основні характеристики такі як:

 • залишатися неушкодженими та надійно закріпленими під час застосування;
 • легко перевірятися щодо цілісності;
 • виготовлятися так, щоб будь-яка поломка, втручання або знімання залишали сліди, видимі без застосування спеціальних засобів;
 • розроблятися для одноразового застосування;
 • мати легко зчитувані унікальні ідентифікаційні номери.

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2021 № 568, структура унікального ідентифікаційного номера пломби спеціального має формат UA/0000000000/УУУУУУ, де:

UA – літерний код України;

0000000000 – код підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для цілей маркування пломби код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань доповнюється на початку нулями до 10 символів;

УУУУУУ – реєстраційний номер пломби в порядку зростання, починаючи з одиниці.

Підприємство самостійно здійснює облік пломб шляхом внесення посадовими особами, відповідальних за облік та зберігання пломб, до реєстру інформацію про:

 • тип пломби;
 • унікальний ідентифікаційний номер пломби;
 • інформацію про застосування, пошкодження, втрату пломби.

Слід зазначити, що наявність спрощення «Самостійне накладання пломб спеціального типу» є обов’язковою умовою для отримання таких видів спеціальних спрощень як: «випуск за місцезнаходженням» (для підприємств з авторизацією АЕО) та/або спеціального транзитного спрощення «авторизований вантажовідправник» (для режиму спільного транзиту (NCTS)) .